Integritetspolicy

Integritetspolicy

Med denna integritetspolicy (vidare kallad Integritetspolicyn) regleras grundläggande principer och bestämmelser om behandling av personuppgifter för användare som är registrerade (vidare kallad användare eller du) på bipunkt.se (vidare kallad webbplats eller webbsida). Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. På webbplatsen samlar vi in dina personuppgifter eftersom vi vill säkerställa tillhandahållandet av tjänster av hög kvalitet. Din integritet är mycket viktig för oss, därför ser vi till att personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med bestämmelser om skydd av personuppgifter.

Läs igenom och ta del av Integritetspolicyn. Om du motsätter dig Integritetspolicyn och hur vi behandlar personuppgifter ska du inte gå in på webbplatsen och inte använda våra tjänster.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG PÅ WEBBPLATSEN

MB Gedomaksis, organisationsnummer 303259541, adress: Veiverių g. 9B-62, LT-11346 Vilnius, e-post: [email protected]

2. PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN PÅ WEBBPLATSEN

UAB Solidus kodas, organisationsnummer 304447806, adress: Vasario 16-osios g. 46, LT-76291 Šiauliai, e-post: [email protected]

UAB KnowHow Synergy“, organisationsnummer 303282967, adress: Žalgirio g. 92-220, LT-09303 Vilnius, e-post: [email protected]

3. DE BEHANDLADE PERSONUPPGIFTERNA OCH SYFTET MED BEHANDLINGEN

Vi behandlar de av kundernas personuppgifter som är lämpliga och nödvändiga för att kunna uppnå ändamålet med behandlingen av personuppgifterna. Dessa ändamål och de behandlade personuppgifterna anges i tabellen nedan. Observera att vi inte ber dig ange och inte behandlar särskilda kategorier av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening. Vi behandlar inte heller genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att unikt identifiera en fysisk person eller uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. Om du lämnar sådana särskilda uppgifter anser vi att du har lämnat dem av egen vilja och samtycke.

 

De behandlade personuppgifterna

Personuppgifterna behandlas med ändamålet att

Grunden för all behandling av personuppgifter

Tidsfrist för behandling av personuppgifterna

1.

Förnamn, efternamn, e-postadress, lösenordet för kontot, telefonnummer, bostadsadress, IP-adress, mobilenhets ID.

registrera och identifiera sig. Dessa uppgifter behandlas i syfte att ge åtkomst till webbplatsen och möjlighet att använda den.

I enlighet med avtal (Användarvillkor).

4 år från den första inloggningen på webbplatsens konto.

2.

Förnamn, efternamn, e-postadress, lösenordet för kontot, telefonnummer, bostadsadress, IP-adress, mobilenhets ID. Innehåll i meddelanden som lämnas på webbplatsen, inklusive bilder och beskrivning av meddelanden. Dessutom, innehåll i kommunikation mellan webbplatsens användare när de nyttjar webbplatsens meddelandetjänst.

tillhandahålla tjänster på webbplatsen. Dessa uppgifter behandlas i syfte att ge möjlighet att använda de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen.

I enlighet med avtal (Användarvillkor).

4 år från den sista inloggningen på webbplatsens konto.

 

Brevväxling mellan användarna sparas i 2 år från brevväxlingens sista dag.

3.

Förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, bostadsadress, förfrågans eller klagomålets innehåll (inlämnad skriftligen).

säkra kvaliteten på tjänster och möjliggöra kommunikation. Dessa uppgifter behandlas i syfte att svara på användarnas frågor och klagomål samt för att kunna utvärdera kvaliteten på tjänster och förbättra den.

I enlighet med avtal (Användarvillkor) och grundat på legitimt intresse.

4 år från den dag då användaren lämnade in förfrågan.

4.

Kakor.

säkra kvaliteten på tjänster. Dessa uppgifter behandlas i syfte att kunna förbättra webbplatsen och erbjuda tjänster av högre kvalitet.

Användares samtycke.

 

Tidsfrist för behandling av kakor anges i Integritetspolicyn, avsnitt

5 (INFORMATION OM KAKOR) tabellen om kakor.

5.

Analysdata (historik av granskade annonser, historik av sparade annonser, webbhistorik på webbplatsen).

säkra kvaliteten på tjänster. Dessa uppgifter behandlas i syfte att kunna förbättra webbplatsen och erbjuda tjänster av högre kvalitet.

Grundat på legitimt intresse.

4 år från den sista inloggningen på webbplatsens konto.4. DELNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje personer, förutom i de fall det är nödvändigt för att garantera webbplatsens funktion och tillhandahållandet av våra tjänster eller när det finns andra lagliga skäl. Tredje personer får endast sådana personuppgifter som är nödvändiga för tillhandahållandet av deras tjänster eller uppfyllande av krav. Exempel på delning av personuppgifter:

 • tillhandahållande av analystjänster – Google Analytics har tillgång till användares uppgifter om webbplatstrafik;

 • om du går till sociala medier från webbplatsen kan de få tillgång till de personuppgifter du angett på webbplatsen;

 • personuppgifter kan delas med leverantörer som tillhandahåller specifika tjänster åt oss. Till exempel, kan dina personuppgifter delas med webbplatsens värdtjänsteleverantörer, hostingföretag och underhållsleverantörer, leverantörer av e-posttjänster;

 • personuppgifter kan delas på begäran/krav av domstol, brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga myndigheter;

 • förutom dessa konkreta fall, kan personuppgifterna delas i enlighet med våra rättsliga skyldigheter och i andra exceptionella fall där dina eller andra personers rättigheter måste skyddas.

 

5. INFORMATION OM KAKOR

Kakor och deras användning

Kakor (och andra tekniska lösningar) är små filer som skickas och sparas på enhetens hårddisk eller i webbläsaren för att kunna spara information om användarens beteende på webbplatsen och ge honom/henne möjlighet att utnyttja webbplatsens alla funktioner. Kakor används även för att bibehålla användarens session och för att tilldela honom/henne ett unikt nummer (att identifiera). På så sätt får vi kännedom om användningstrender (hur användaren nyttjar webbplatsen), kan förbättra tjänster som tillhandahålls och ge användaren relevanta erbjudanden.

Kakor används med användares samtycke. Du ges möjlighet på webbplatsen att när som helst återkalla samtycket till kakor, att välja vissa kakkategorier och bestämma vilka slags kakor du ger samtycke till. Samtycket gäller i ett år (om det inte återkallas tidigare). (Denna tidsfrist anges i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation. Om cookiehub inte kan säkerställa förnyelse av medgivande med denna tidsfrist ska sista meningen raderas).

Kakor kan raderas från din enhet. Mer information om hur du kan göra det finns på aboutcookies.org. Observera att radering av kakor kan påverka användandet av webbplatsen negativt och hindra att vissa funktioner fungerar korrekt.

Klassificering av kakor

Dessa är de viktigaste klassificeringskategorierna för kakor (det finns kakor som inte tillhör dessa kategorier eller tillhör fler än en):

1) nödvändiga kakor. De gör en webbplats användbar genom att tillåta grundläggande funktioner såsom tillgång till säkra delar av webbplatsen;

2) inställningskakor (funktionella). Dessa kakor gör att webbplatsen minns användares val, t.ex. webbplatsens språk, användarnamn och lösenord så att du kan ansluta dig automatiskt;

3) kakor som används för statistik. De samlar information om vad användaren gör på webbplatsen, t.ex. vilka webbsidor hen går till, vilka länkar hen klickar på. Denna information kan inte användas för användarens identifiering och är anonym. Det enda syftet med kakorna är att förbättra webbplatsens funktioner;

4) marknadsföringskakor. Dessa kakor följer det du gör på internet, så att annonsörer kan erbjuda mer relevant reklam eller begränsa hur många gånger en annons visas. Dessa kakor kan utbyta denna information med andra företag eller annonsörer. De är permanenta och tillhör nästan alltid tredje parter (tredje parts kakor sparas på användares enhet inte av webbplatsen utan av en tredje part, t.ex. annonsörens webbplats eller analyssystem);

5) sociala-medier-kakor. Dessa kakor används när du delar information, t.ex. genom att trycka på ”dela” eller ”gilla” på vår webbplats, när du länkar ditt konto eller när du inkluderar innehåll från vår webbsida på ditt sociala-mediekonto eller när du når det från sociala medie-kontot. Vi kontrollerar inte kakor hos sociala medier (t.ex. Facebook, Twitter) och de tillåter oss inte att nå ditt sociala medie-konto. Du får söka information om dessa kakor i respektive integritetspolicy på sociala medie-plattformar.

Tabell om kakor

I nedersta delen av tabellen kan du se vilka kakor som används på vår webbsida. Aktuell information om kakor som används på webbplatsen kan du även se i deklarationen om kakor (ange länken till cookiehub cookiedeklaration), som en gång per månad uppdateras automatiskt.

 

Kakans namn

Beskrivning och syftet med användningen

Tidpunkt för skapande

Giltighetstid

Data som används

 

F-TOKEN

säkerhetsnyckel

Under ett besök på webbplatsen

2 timmar

Unik identifierare

 

stripe.mid

för att förebygga bedrägeri

Under ett besök på webbplatsen

1 år

Unik identifierare

 

stripe.sid

för att förebygga bedrägeri

Under ett besök på webbplatsen

En halvtimme

Unik identifierare

 

-ga

för att lagra anonymiserad statistik

Under ett besök på webbplatsen

2 år

Unik identifierare

 

-gat_gtag_UA

för att lagra ett unikt användar-ID.

Under ett besök på webbplatsen

1 minut

Unik identifierare

 

_gid

för att räkna och spåra sidvisningar

Under ett besök på webbplatsen

1 dag

Unik identifierare

 

bipunktse_session

session mellan webbplats och webbläsare

Under ett besök på webbplatsen

2 timmar

Unik identifierare

 

mobileNav

för att upptäcka när navigeringsfältet är aktiverat

Under ett besök på webbplatsen

1 sek.

Unik identifierareWebbplatsen använder insticks- och tilläggsprogram för Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/), Google (https://policies.google.com/privacy), Twitter (https://twitter.com/en/privacy) och andra sociala nätverk. Vi vill uppmärksamma dig på att webbplatsen inte kan kontrollera vilka uppgifter som samlas på tredje parts webbsidor. Om du vill veta mer om det och om syften samt omfattningen av insamling, behandling och användning av uppgifter och integritetsvänliga inställningar som används ska du läsa integritetspolicyerna på de olika sociala mediernas hemsidor.

Om du har en profil eller ett konto på sociala medier eller du är uppkopplad då du besöker webbplatsen kan ditt besök på webbplatsen länkas med din profil eller ditt konto, t.ex. när du klickar på ”gilla” eller ”dela”. Tillhandahållare av sociala nätverk kan använda denna information i reklam- eller marknadsundersökningssyfte samt för skapande av webbsidor som motsvarar era behov. Om du inte vill att uppgifter som webbplatsen samlar in ska länkas med din profil eller ditt konto på sociala medier rekommenderar vi att du loggar ut från respektive sociala mediumswebbsida (inklusive Google).

Om du registrerar dig och/eller loggar in på webbsidan via dina sociala mediekonton (inklusive Google), får och behandlar webbplatsen endast de uppgifter i din profil som är allmänt kända, dvs. ID, förnamn, efternamn, e-postadress.

Verktyget Google Analytics

På webbplatsen används verktyget Google Analytics som samlar in besöksstatistik på webbplatsen med hjälp av kakor. Denna information samlas in för att kunna utarbeta rapporter om vilka webbsidor användarna går in på, hur lång tid de stannar på webbsidan och annan information relaterat till användarens beteende på webbplatsen. Insamlade uppgifter används enbart för statistisk analys. Insamlad information, inklusive användares IP-adress, lämnas till Google (USA) och lagras där. Om du vill veta mer om vilka uppgifter som samlas in och används kan du läsa Googles integritetspolicy på https://www.google.com/policies/privacy/. Om du inte vill att Google Analytics registrerar dina surfvanor på webbplatsen kan du använda dig av ett särskilt tilläggsprogram. Det kan du hämta här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Google har certifierats i enlighet med det nuvarande arrangemanget för skydd av privatlivet mellan EU och USA (mer information om detta kan du hitta på https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Verktyget Facebook Pixel

På webbplatsen används verktyget Facebook Pixel, som hjälper att mäta effekt av Facebook reklam i statistik- och marknadsundersökningssyfte. På detta sätt insamlade uppgifter är anonyma för oss, och det betyder att vi inte kan se konkreta personuppgifter om Facebook-användare. Dessa uppgifter lagras och behandlas av Facebook. Om du vill veta i vilket syfte Facebook behandlar och använder dessa uppgifter ska du läsa Facebook datapolicyn som du kan hitta på https://www.facebook.com/about/privacy/

Om du inte vill att detta verktyg övervakar dina aktiviteter kan du ändra inställningen på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_

6. DE REGISTRERADES RÄTTIGHETER

För att säkerställa att du känner till och förstår alla dina rättigheter om uppgiftsskydd har vi förberett en strukturerad lista över rättigheter.

Du som den registrerade har rätt:

1) att få information om behandlade uppgifter. Du har rätt att få en bekräftelse från personuppgiftsansvarige om att dina uppgifter behandlas samt behandlingens omfattning. Du kan ta del av denna information genom att begära en kopia från personuppgiftsbiträdet. Kompletterande kopior kan vara avgiftsbelagda. Avgiften ska täcka de administrativa kostnaderna;

2) till rättelse av uppgifter. Du har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige ska rätta eller komplettera felaktiga eller ofullständiga personuppgifter;

3) att återkalla samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycke och avsluta behandlingen av uppgifter som sker i samband med det (även när behandlingen av uppgifterna var rättsligt grundad);

4) att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter även när det finns rättslig grund att behandla dem. Invändningen kan även ges mot behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring;

5) till radering av personuppgifter (rätt att bli bortglömd). Du har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige ska radera dina personuppgifter när: uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för; samtycke som ger grund för behandling av personuppgifter återkallas; det inte finns någon rättslig grund för behandling av personuppgifter; man motsätter sig behandlingen av personuppgifter; personuppgifterna behandlats olagligt; i enlighet med rättsliga skyldigheter enligt europaunionens eller medlemsstaternas lagstiftning gällande personuppgiftsansvarige; personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster;

6) till begränsning av behandling av personuppgifter. Du har rätt att hos den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas. Till exempel, när den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;

7) att överföra uppgifter. Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller du kan be att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig;

8) att motsätta dig automatiserat beslutsfattande. Du har rätt att vägra att vara föremål för beslut om det endast baseras på automatiserad behandling av uppgifter, inklusive profilering.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kontakta oss via e-postadressen som finns angiven i avsnitt 13 i Integritetspolicyn (HUR KONTAKTAR DU OSS?).

7. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Vi skyddar dina personuppgifter mot olaglig delning, förlust, obehörig tillgång och andra olagliga handlingar. För att kunna garantera skydd av personuppgifter använder vi oss av följande skyddsåtgärder:

 • SSL-certifikat (Secure Sockets Layer (protokoll för säkra uttag)), som krypterar uppgifter som överförs mellan användaren och servern;

 • De på webbplatsen registrerade personuppgifterna sparas i en databas som är försedd med lösenord. Alla lösenord är krypterade så att en tredje part inte ska kunna kontrollera eller känna igen lösenord även om den är inloggad på databasen;

 • Filer som laddas upp under kommunikationen mellan användarna och deras namn krypteras och förses med rättigheter. Det betyder att filen endast kan nås när användaren är ansluten till det webbplatskonto till vilket filen skickades. På det sättet skyddas filen mot extern läsning;

 • antivirusprogram med hjälp av vilket vi skyddar personuppgifter mot skadliga program och virus;

 • brandvägg (Firewall), för att analysera och hantera dataströmmen som går igenom den och säkerställa säkerheten i företagets datanätverk;

 • skydd av byggnader och teknisk utrustning, för att vara skyddade mot personuppgiftsbrott.8. TIDSFRISTER FÖR LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Webbplatsens användares personuppgifter behandlas och lagras inte längre än det som krävs för ändamålet med behandlingen och det som anges i lagstiftningen. I avsnitt 3 i Integritetspolicyn (DE BEHANDLADE PERSONUPPGIFTERNA OCH SYFTET MED BEHANDLINGEN), anges tidsfrister för behandlingen och lagringen av dina personuppgifter mer i detalj. Efter att tidsfristen för behandling och lagring av personuppgifter gått ut raderar vi uppgifterna.

9. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

På vår webbplats kan det förekomma länkar till andra webbplatser. När du klickar på en länk till en annan webbplats rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicy. Den här Integritetspolicyn gäller bara på vår webbplats och vi tar inte ansvar för informationen och hanteringen av personuppgifter som sker på andra webbplatser.

10. BARNS PERSONUPPGIFTER

Vår webbplats och tjänster som tillhandahålls på den är avsedda för allmänheten. Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från användare av webbplatsen som i enlighet med nationell lagstiftning anses som barn och som har lämnat personuppgifterna utan samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare. Om du får kännedom om att ditt barn har lämnat sina personuppgifter på vår webbplats utan ditt samtycke kan du kontakta oss via angivna kontaktsätt.

11. ANSVAR 

På webbplatsen registrerad användare är ansvarig för giltighet och skydd av inloggningsuppgifter samt för överlämnade av dem till tredje parter. Om webbplatsens användare inte lämnar korrekta personuppgifter i registreringsblanketten ansvarar vi inte för de konsekvenser som kan uppstå.

12. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Vi kan när som helst ändra Integritetspolicyn. Uppdateringar av Integritetspolicyn börjar gälla den dag den publiceras på webbplatsen. Integritetspolicyn uppdaterades senast 2020-04-08.

13. HUR KONTAKTAR DU OSS?

Om du har några frågor angående vår integritetspolicy, eller om du vill utöva dina rättigheter som den registrerade, eller om du vill lämna in en ansökan/klagomål/begäran ska du inte tveka att kontakta oss på:

 • e-post [email protected];

 • genom att skriva till oss på adress: Veiverių g. 9B-62, LT-11346 Vilnius, Litauen14. PERSONUPPGIFTSBROTT

Vid eventuellt personuppgiftsbrott rekommenderar vi att du kontaktar oss via de kontaktsätt som anges i avsnitt 13 (HUR KONTAKTAR DU OSS?).

Om du anser att det har förekommit personuppgiftsbrott har du rätt att inlämna klagomål hos en tillsynsmyndighet i den medlemsstat där du har din hemvist, där du arbetar eller där överträdelsen eventuellt har begåtts. Om du vill inlämna klagomål om personuppgiftsbrott till den svenska tillsynsmyndigheten ska du kontakta den svenska dataskyddsmyndigheten, Datainspektionen. Datainspektionens webbsida är https://www.datainspektionen.se/, e-post [email protected]